Categories
Bez kategorii

Moje prace wygrały!

Sukces! Z radością informuję, że cztery moje wycieczki tematyczne zdobyły uznanie jury konkursu zatytułowanego “Kraków – tam i z powrotem”! Konkurs zorganizowało Muzeum Krakowa. Miał on za zadanie z jednej strony zaktywizować przewodników miejskich, którzy w czasie pandemii, nazwijmy to oględnie, na nadmiar pracy niestety nie narzekają; z drugiej zaś strony miał za zadanie pokazanie […]

Categories
Bez kategorii

The first post

All right, so this is the first post on the blog. This page will be dedicated to inform you about my different activities, mostly these connected with my work as a guide, but not only. 🙂Posts will be published sometimes in English, sometimes in Polish – it depends on the topic. Some of my open […]