Emil Bajorek Krakonik

Kraków licensed tour guide
Beskidy mountains guide
Licencjonowany przewodnik po Krakowie
Licencjonowany przewodnik beskidzki

Poniżej zamieściłem najpopularniejsze propozycje. Chętnie jednak pokażę Kraków poprzez różne tematy. Więcej propozycji znajdą Państwo po kliknięciu w guzik “RIGHT HERE” poniżej.

Here are the most popular proposals. However I can provide an exciting tour for you also in many different topics. More options you will find…

Royal Way
Droga Królewska

Jewish Quarter
Żydowski Kraków

Podgórze

Holocaust History

Ojców National Park
Ojcowski Park Narodowy

Bike Trips
Wycieczki rowerowe

Nowa Huta

Epidemics, Floods

Biecz

Jarosław

”Here everything is Polish, each stone and crumb each, and the person who joins here becomes a part of Poland, becomes a part of this structure”

”Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy
i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią”

Stanisław Wyspiański, “Wyzwolenie”


We can visit also many interestings museums. I can be your guide in all branches of Historical Museum of the City of Kraków, including among others the Main Square Underground (medieval history shown in modern way), Oskar Schindler’s Factory, the Eagle Pharmacy (history of the ghetto), Old Synagogue, Rydlówka (Young Poland trend museum), Podgórze museum, Nowa Huta museum, Barbicane, Defence Walls and much more.

My license also works for all branches of the National Museum in Kraków, including the Main Building, the Cloth Hall branch (with impressive paintings mainly from 19th century), Bishop Ciołek Palace branch (with the oldest works of art from 12th to 18th century) and much more. As ethnologist (Master’s degree) I will be happy to show you Ethnographic Museum.

Możemy zwiedzić również wiele ciekawych muzeów. Z chęcią będę Państwa przewodnikiem po każdym z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, tj. między innymi po Podziemiach Rynku (historia średniowiecza pokazana w nowoczesnej formie), Fabryce Schindlera, Aptece pod Orłem (historia getta), Starej Synagodze, słynnej Rydlówce (o Młodej Polsce i “Weselu” Wyspiańskiego), Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej Huty, Barbakanie, Murach Obronnych i więcej.

Moje uprawnienia obejmują również wszystkie oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie, włączając Gmach Główny, Sukiennice (z malarstwem XIX-wiecznym), Pałacem bpa E. Ciołka (z najstarszymi dziełami sztuki od XII do XVIII w.) i inne. Jako magister etnologii chętnie oprowadzę po Muzeum Etnograficznym.

Do you want to contact me?

If you have any questions do not hesitate to contact me via e-mail or phone. Please use the button below to see the contact details!

Chcesz się skontaktować?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę śmiało się skontaktować telefonicznie lub poprzez e-mail. Po wciśnięciu guzika “CONTACT ME” powyżej zostaną Państwo przekierowani na stronę kontaktową.