Jewish Quarter

History of Kraków is highly connected with history of Polish Jews. Even the first written source about Kraków was made by Jewish merchant in 965 or 966! The first goal for Polish football representation was also a success of Polish Jew who also played in one of Kraków football teams.
Let’s visit Kazimierz – formerly separate city located in 14th century. Eastern part of Kazimierz city was inhabited by the Jews from at least 15th century up to the 2nd World War. During the tour we will see the unique set of 7 synagogues, you will feel the athmosphere of narrow streets formerly inhabited by poor Jewish community. You will listen to many interesting histories and instructive legends.
If you will be interested – we can visit some of the synagogues (with the oldest one, now housing a branch of a Historical Museum of the City of Kraków) and/or Galicia Jewish Museum – additional entrance fees apply.
If you would like to see the cultural diversity of former Kazimierz, we can visit also the previous Christian part of the city, with the main quare, town hall, huge gothic churches and the Crypt of the Worthy.

Historia Krakowa jest ściśle związana z historią polskich Żydów. Nawet pierwszą pisemną wzmiankę o Krakowie w roku 965 lub 966 zawdzięczamy żydowskiemu kupcowi! Pierwszy gol dla polskiej reprezentacji w piłce nożnej to także trafienie polskiego Żyda, zresztą z jednego z krakowskich klubów.
Zwiedźmy Kazimierz – dawniej samodzielne miasto założone w XIV w. Od co najmniej XV w. wschodnia część miasta była zamieszkana przez Żydów, którzy żyli tu aż do II wojny światowej. Podczas wycieczki zobaczymy unikatowy zespół 7 synagog, poczują Państwo atmosferę wąskich uliczek gdzie niegdyś mieszkała uboższa ludność żydowska. Usłyszą Państwo wiele ciekawych historii i pouczających legend.
Jeśli będą Państwo zainteresowani, możemy zwiedzić niektóre synagogi (z najstarszą z nich, mieszczącą dziś oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) i/lub Żydowskie Muzeum Galicja – wtedy do kosztów wycieczki należy doliczyć bilety wstępu.
Jeśli chcą Państwo poznać różnorodność dawnego Kazimierza, możemy zwiedzić również część chrześcijańską z dawnym rynkiem, ratuszem, potężnymi, gotyckimi kościołami oraz miejscem ważnym dla każdego Polaka – Skałką z Kryptą Zasłużonych.