Royal Way

This tour will give you an opportunity to see the most important places in the Old Town. You will follow through more than 1000 years of Krakow history. The tour will concentrate on the area which was inside the municipal borders up to the end of 18th century, plus the Wawel hill. You will see the impressive courtyard of the renaissance Wawel castle and nearby gothic Wawel cathedral. Both through centuries were a home for Polish kings – the castle during their lives, while the cathedral remain their home forevermore. You will have a possibility to see remnants of the medieval defence walls. We will see the highest church in the city – St. Mary’s Church. During our journey you will see the Main Square (the biggest medieval square in whole Europe), renaissance Cloth Hall, buildings of the medieval Jagiellonian University (the oldest one in Poland), the Window of Pope John Paul II, a Czartoryski museum with “Lady with an Ermine” – the famous Leonardo da Vinci painting – and much more…

To podstawowa trasa, która da Państwu możliwość poznania najważniejszych miejsc na Starym Mieście. Na jednej wycieczce przejdziemy przez ponad 1000 lat historii Krakowa. Cała trasa znajduje się wewnątrz dawnych murów obronnych, które stanowiły granicę miasta do końca XVIII w., plus Wzgórze Wawelskie. Zobaczymy imponujący dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu i sąsiednią gotycką katedrę. Obie budowle przez wieki były domem polskich królów – zamek za życia, a katedra pozostaje ich miejscem spoczynku. Zobaczymy pozostałości murów obronnych z Bramą Floriańską i Barbakanem. Ujrzymy najwyższą świątynię w dawnym mieście – kościół Mariacki, Rynek Główny (największy plac średniowiecznej Europy), renesansowe Sukiennice, budynki średniowiecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (najstarszego w Polsce), Okno Papieskie, Muzeum Czartoryskich ze słynną “Damą z gronostajem” Leonardo da Vinci – i o wiele więcej…