Podgórze

Through many years Podgórze district was forgotten and neglected. Now this part of Kraków become more and more popular, however still there are not so many tourists there. But it’s definitely worth to visit Podgórze!
Previously it was a separate city, located at the end of 18th century by the Austrian Empire, which took the territiories of previous Polish Kingdom. Podgórze had its own urban layout, the town hall, the mayor. Finally it was combined with Kraków in 1915. Let’s go there and listen to many fascinating histories! Let’s see the unique architecture, beatiful lanscapes and much more.
The history of the territories of Podgórze is much longer than the history of just a city. The oldest building in Kraków is standing there – the Mound of Krakus from 7th century, legendary founder and prince of Kraków. One of the oldest churches, 11th century St. Benedict church, is here. Also the gallows for the city of Kazimierz was standing there.
During the 2nd World War the German Nazis opened the Jewish ghetto in Podgórze. Famous Oskar Schindler’s factory was also here. Basicly for the history of Holocaust in Kraków I prepared a separate tour, but if you prefer we can combine both topics.

Przez wiele lat Podgórze było zapomniane i zaniedbane. Dziś ta część Krakowa staje się coraz bardziej popularna, jednakże wciąż nie ma tu zbyt wielu turystów. Tym niemniej zdecydowanie warto tu zajrzeć!
Pierwotnie Podgórze było samodzielnym miastem, założonym pod koniec XVIII w. przez cesarza Józefa II, gdy Austria zajęła tereny dawnej Rzeczypospolitej. Podgórze miało swój układ urbanistyczny, ratusz, burmistrza. Ostatecznie zostało połączone z Krakowem w 1915 roku. Pozwólcie się Państwo zaprosić do Podgórza, aby posłuchać ciekawych historii, zobaczyć wyjątkową architekturę, piękne widoki i o wiele więcej.
Historia terenów późniejszego Podgórza jest znacznie dłuższa niż historia samego miasta. Najstarsza budowla w Krakowie stoi właśnie tu – jest to kopiec Kraka, prawdopodobnie z VII w., legendarnego założyciela i władcy Krakowa. Jeden z najstarszych kościołów, XI-wieczny kościół św. Benedykta, również jest w Podgórzu. Także dawna szubienica miejska Kazimierza stała właśnie tu.
Podczas II wojny światowej niemieccy okupanci założyli właśnie w Podgórzu getto dla ludności żydowskiej. Słynna fabryka Schindlera była również tutaj. Wprawdzie przygotowałem osobną wycieczkę poświęconą Holocaustowi w Krakowie, ale jeśli Państwo chcą, możemy połączyć oba podgórskie tematy w jeden.