Cennik / Price list

2023

Kraków

język polski

do 2 godz. – 320 zł brutto
do 3 godz. – 400 zł brutto
każda następna godzina – 75 zł brutto

Ojcowski Park Narodowy

standardowe zwiedzanie do 5 godzin – 500 zł brutto (plus ewentualna usługa pilotażowa do/z Krakowa)

Beskidy

cena zależy od czasu trwania wycieczki; standardowa, całodniowa wycieczka – 600-700 zł brutto (plus ewentualna usługa pilotażowa do/z Krakowa)

Inne miejsca
Usługi pilotażowe

koszty uzależnione od miejsc i czasu trwania, liczone indywidualnie

2022

Kraków

język polski

do 2 godz. – 250 zł brutto
każda następna godzina – 75 zł brutto

Ojcowski Park Narodowy

standardowe zwiedzanie do 5 godzin – 400 zł brutto (plus ewentualna usługa pilotażowa do/z Krakowa)

Beskidy

cena zależy od czasu trwania wycieczki; standardowa, całodniowa wycieczka – 500 zł brutto (plus ewentualna usługa pilotażowa do/z Krakowa)

Inne miejsca
Usługi pilotażowe

koszty uzależnione od miejsc i czasu trwania, liczone indywidualnie

2023

Cracow

English, French

up to 2 hours – 350 zł gross
each subsequent hour – 100 zł gross

Ojców National Park

standard tour up to 5 hours – 650 zł gross (plus tour leading service on the way to/from Cracow if needed)

Beskidy mountains

cost depends on duration of the tour; standard, all day tour it’s 700-800 zł (plus tour leading service on the way to/from the mountains if needed)

Other places
Tour leading service

costs depend on the places and duration; individually counted

2022

Cracow

English, French

up to 2 hours – 300 zł gross
each subsequent hour – 100 zł gross

Ojców National Park

standard tour up to 5 hours – 500 zł gross (plus tour leading service on the way to/from Cracow if needed)

Beskidy mountains

cost depends on duration of the tour; standard, all day tour it’s 600 zł (plus tour leading service on the way to/from the mountains if needed)

Other places
Tour leading service

costs depend on the places and duration; individually counted