Ojców National Park

I am also a licensed tour guide for Ojców National Park, situated approximately 20 km to the north of Kraków. Here the nature shows her beauty in narrow valley, wild forests, limestone rocks and protected species of both plants and animals. Here you will learn also much about the history. Two castles, ruins of medieval monastery, old spa architecture, “chapel on the water” and much more. By additional entrance fee during the season (April – October) we can visit also two caves: Łokietka and Ciemna, interior of the ruins of Ojców castle and exhibitions inside Pieskowa Skała castle.
In case of this tour it’s much better if you have your own transportation (a bus or a car). If not, I can rent a car but of course it will make the total costs much higher.
Or, if your physical condidtion is good, why not to try to get there by bike? In this case please be prepared that the way from Kraków to Ojców is uphill. After the sightseeing we will be coming back all the way down (with one small exception). Total distance from the Main Square in Kraków to Pieskowa Skała castle and back is less than 60 km. If we resign from Pieskowa Skała and concentrate only on Ojców, the distance would be smaller by 15 km (approx. 45 km in total).

Jestem również licencjonowanym przewodnikiem po Pojcowskim Parku Narodowym, usytuowanym ok. 20 km na północ od Krakowa. Tutaj natura pokazuje swoje piękno poprzez wąskie doliny, dzikie lasy, skały wapienne oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. Można również poznać niemały fragment historii. Dwa zamki, ruiny średniowiecznego klasztoru, stara zabudowa uzdrowiskowa, “kaplica na wodzie” i więcej. Za dodatkową opłatą wstępu w sezonie (kwiecień – październik) zwiedzić dwie jaskinie: Łokietka i Ciemną, wnętrze ruin zamku w Ojcowie i wystawy na zamku w Pieskowej Skale.
W przypadku tej wycieczki lepiej, aby mieli Państwo własny środek transportu (autokar, samochód). W przeciwnym razie wynajmę samochód, ale to oczywiście podniesie koszty wycieczki.
Ale, jeżeli mają Państwo dobrą kondycję fizyczną, czemu nie pojechać tam rowerem? W tym przypadku proszę się przygotować na to, że droga z Krakowa do Ojcowa jest pod górę. Za to po zwiedzeniu będziemy wracać cały czas w dół (z jednym wyjątkiem). Całkowity dystans z krakowskiego Rynku Głównego do Pieskowej Skały i z powrotem nie przekroczy 60 km. Jeżeli zrezygnujemy z Pieskowej Skały i się skoncentrujemy tylko na Ojcowie, trasa będzie krótsza o 15 km (wyniesie ok. 45 km).