Tours

I’m a licensed tour guide for the city of Kraków, but also for the Ojców National Park. I am also a licensed tour leader, deeply interested in local culture and history, wherever I go.
If you want to visit Małopolska region with me, feel free to contact me. I can show you smaller cities and towns, such as Tarnów, Ciężkowice, Lanckorona, Bardejov (Slovakia) and many more. I am interested in Jewish and Lemko’s cultures, I am engaged with the renovations of the beautiful cemeteries from the 1st World War, so we can follow the region using one these themes or combine some of them.
Here you will find more informations regarding the most popular topics.

Jestem licencjonowanym przewodnikiem po Krakowie, ale również po Ojcowskim Parku Narodowym. Ponadto jestem pilotem wycieczek i osobą głęboko zainteresowaną lokalną historią i kulturą, gdziekolwiek się udaję.
Jeśli chcą Państwo zwiedzić Małopolskę ze mną, zachęcam do kontaktu. Z chęcią oprowadzę m.in. po Tarnowie, Ciężkowicach, Lanckoronie, Bardejowie. Interesuję się też kulturą żydowską i łemkowską. Jestem zaangażowany w stowarzyszenie zajmujące się cmentarzami z I wojny światowej w Małopolsce, uczestniczę w remontach na Słowacji, więc możemy podróżować po regionie wg jednego z tych tematów lub połączyć różne z nich. Więcej o popularnych wycieczkach poniżej.

Do you want more? I can make an interesting tour for other topics, for example:
– gothic churches in Kraków
– John Paul II traces
– Oskar Schindler’s traces
– renaissance in Kraków
– Wolski Forest
– Tyniec hills
– mounds in Kraków
– route of Kraków’s saints
– national heroes route
– Young Poland route
– Bohemia traces
– town halls in Kraków
– former shops in Kraków
– former cafes and restaurants
– sport in Kraków
– university route
– education in Kraków
– Kraków in legends
– Kraków in anecdotes
– palaces in Kraków
– Rakowicki cemetery
– Kraków Technical Trial
– railways in Kraków
– tramways in Kraków
… and much more.

Outside of Kraków:
– Małopolska UNESCO route
– Małopolska wooden architecture route
– castles in Małopolska
– Eagle’s Nests – castles in Kraków-Częstochowa upland
– cemeteries from the 1st World War
– Tarnów
– Niepołomice
– Ciężkowice
– Sucha Beskidzka
…and much more.

Chcesz więcej? Zorganizuję również inne ciekawe, tematyczne wycieczki, na przykład:
– gotyckie kościoły Krakowa
– szlak Jana Pawła II
– śladami Oskara Schindlera
– renesans w Krakowie
– Las Wolski
– Wzgórza Tynieckie
– krakowskie kopce
– krakowski szlak świętych
– szlak narodowych bohaterów
– szlak Młodej Polski
– szlak krakowskiej cyganerii
– ratusze Krakowa
– dawne sklepy w Krakowie
– dawne kawiarnie i restauracje
– szlak krakowskiego sportu
– trasa uniwersytecka
– szkolnictwo w Krakowie
– Kraków w legendzie
– Kraków w anegdocie
– krakowskie pałace
– cmentarz Rakowicki
– Krakowski Szlak Techniki
– kolej w Krakowie
– tramwaje w Krakowie
…i wiele więcej.

Poza Krakowem:
– małopolski szlak UNESCO
– szlak architektury drewnianej
– małopolskie zamki
– Orle Gniazda – zamki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
– cmentarze I wojny światowej
– Tarnów
– Niepołomice
– Ciężkowice
– Sucha Beskidzka
…i wiele więcej.