Holocaust history

The tragic history of the 2nd World War took a place also in Kraków. During this tour we will concentrate mostly on the Holocaust but we will also mention many crimes made by the Nazis on the Poles.
We will visit the area of the former ghetto (1941-1943), you will listen to the stories about specific buildings in the ghetto and the tragic history behind. We will see the thrilling Ghetto Heroes square which became a monument as a whole.
We can also follow the way to the KL Plaszow and visit that almost empty space now which housed a concentration camp. A camp was built on two former Jewish cemeteries which remnants are there.
By additional fee for the tickets we can visit also the Eagle Pharmacy and Schindler’s Factory – both are branches of the Historical Museum of the City of Kraków.
The Eagle Pharmacy will show the history of the ghetto, together with the real hero – Tadeusz Pankiewicz, a Pole whom Nazi Germans allowed to run the only one pharmacy in the Jewish ghetto. He was supporting the Jews, he noted everything what he saw. After the war he received a title “Righteous Among the Nations”, given by Yad Vashem institute.
The Schindler’s Factory (in fact the administrative building) now houses the exhibition “Kraków under Nazi occupation”. You will learn more about that tragic part of the history. The exhibition shows many episodes, and one of them is a history of Oskar Schindler and 1100 Jews he saved, popularised thanks to Steven Spielberg’s movie “Schindler’s List”.

Tragiczna historia II wojny światowej toczyła się również w Krakowie. Podczas wycieczki skoncentruję się zarówno na Holocauście jak i na represjach i zbrodniach popełnianych przez Niemców na Polakach.
Odwiedzimy tereny getta z lat 1941-1943, usłyszymy historie związane z konkretnymi obiektami w getcie i konkretnymi ludźmi. Zobaczymy przejmującą aranżację placu Bohaterów Getta, który cały stał się pomnikiem.
Możemy również podążyć na teren obozu KL Plaszow i odwiedzić tę niemal pustą przestrzeń, która podczas II wojny światowej mieściła obóz koncentracyjny. Obóz został zbudowany m.in. na terenach dwóch dawnych cmentarzy żydowskich, których pozostałości są widoczne.
Za dodatkową opłatą za wstęp możemy zwiedzić też Aptekę pod Orłem i Fabrykę Schindlera – oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Apteka pod Orłem pokaże historię getta oraz historię bohatera – Tadeusza Pankiewicza, Polaka, któremu Niemcy pozwolili prowadzić jedyną aptekę na terenie getta. Pankiewicz niósł pomoc Żydom oraz notował wszystko co widział. Po wojnie został odznaczony przez instytut Jad Waszem medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Fabryka Schindlera (tak naprawdę budynek administracyjny) mieści dziś wystawę pt.: “Kraków – czas okupacji”. Można się na niej dowiedzieć więcej o tragicznym czasie naszej historii. Ekspozycja prezentuje wiele aspektów, a jednym z nich jest historia Oskara Schindlera i 1100 Żydów których ocalił – historia spopularyzowana dzięki filmowi Stevena Spielberga, słynnej “Liście Schindlera”.