Epidemics, Floods

During centuries Kraków was exposed many times for different catastrophes. Unfortunately there was no difference between Kraków and other European cities in this case. Plagues, epidemics, floods, droughts, great fires but also earthquakes.
Let’s go and learn more regarding these topics. Listen to the stories how people were fighting against the catastrophe. The tour can be divided or we can concentrate on one specific topic.
This is one of many thematic tours I can offer for people who want to go deeper to the history of Kraków. More proposals you can find on “Tours” page.

Przez wieki Kraków był wielokrotnie narażony na liczne katastrofy. Niestety, sytuacja Krakowa była podobna do innych europejskich miast i nie został oszczędzony. Zarazy, epidemie, powodzie, susze, pożary ale również trzęsienia ziemi nawiedzały Kraków na przestrzeni stuleci.
Zapraszam na wycieczkę poświęconą tym tematom. Posłuchają Państwo historii o katastrofach i walce ludzi z nimi. Wycieczka może być podzielona, mogę też się skoncentrować na konkretnym, jednym temacie.
To tylko jedna z propozycji wycieczek tematycznych, jakie mam w swojej ofercie. Większy wybór znajdą Państwo na podstronie “Tours”.