Jarosław

200 km to the East of Kraków you can see a beautiful city – Jarosław.
Let’s go there and feel the remnants of the athmosphere of the multicultural, multilingual, former trade city. Let’s see the churches and synagogues, renaissance tenement houses one the main square, let’s visit interesting museums. Let’s see the unique altar of the relics of saints in Dominican church with 191 relics, and the Black Chapel on Benedictinian abbey, which arised as the result of a huge fire during the 2nd World War.

200 km na wschód od Krakowa możemy zobaczyć przepiękne miasto – Jarosław.
Pojedźmy tam i poczujmy pozostałości atmosfery wielokulturowości, wielojęzyczności i handlowego miasta, jakim niegdyś był Jarosław. Zobaczmy kościoły i synagogi, renesansowe kamienice na rynku, unikatowy słup tatarski, zwiedźmy interesujące muzea. Zobaczmy jedyny w swoim rodzaju ołtarz relikwi świętych w kościele Dominikanów, ze 191 relikwiami, oraz Czarną Kaplicę w klasztorze Benedyktynów, powstałą jako efekt wielkiego pożaru podczas II wojny światowej.