Biecz

A very small town, but for me it’s one of the most beautiful cities. In the past called as “little Kraków” or the “pearl of the Carpathians”, now sometimes called as “Polish Carcassonne”.
Beautiful main square, rennaissance Town Hall with a huge tower, narrow streets close to the square. Impressive churches together with the gothic collegiate church. Former defence walls, interesting museums. Remnants of a Jewish heritage. Cemeteries from the 1st World War. Wayside shrines with interesting legends.
Unique athmosphere of a small, beautiful town.
Surroundings of Biecz are also interesting. Nearby we can find Binarowa, Owczary and Sękowa with amazing wooden churches enrolled to UNESCO list; Ciężkowice with “petrified city” – beautiful sandstones believed to be a real city changed to stones because of the sins; Beskid Niski mountains with nice landscapes and the Lemko’s culture and traditions.

Małe miasteczko, ale dla mnie jedno z najpiękniejszych. W przeszłości zwane “małym Krakowem” albo “perłą Karpat”, dziś czasami zwane “polskim Carcassonne”.
Piękny rynek, renesansowy gmach ratusza z potężną wieżą, wąskie uliczki dookoła rynku. Zachwycające kościoły z gotycką kolegiatą na czele. Dawne miejskie mury obronne, interesujące muzea. Ślady dziedzictwa Żydów. Cmentarze z I wojny światowej. Przydrożne kapliczki osnute ciekawymi legendami.
Unikatowa atmosfera małego, uroczego miasteczka.
Okolice Biecza również są ciekawe. Niedaleko stąd są Binarowa, Owczary i Sękowa z pięknymi, drewnianymi kościołami wpisanymi na listę UNESCO; Ciężkowice ze Skamieniałym Miastem (pięknymi piaskowcami, które wg legend są dawnym miastem, zamienionym w skały za ludzkie grzechy); Beskid Niski z pięknymi krajobrazami oraz łemkowską kulturą i tradycją.